Wieża

 

 

wieza.jpg

    Wśród obecnie podejmowanych działań i planów zmierzających do odbudowy i rewaloryzacji całego zespołu klasztornego przewiduje się przywrócenie barokowego charakteru kościoła zrealizowanego w latach 1711 – 1726 przez architekta Kacpra Bażankę. Obecne zadaszenie wieży jest prowizorycznym zabezpieczeniem jej murowanej części po zawaleniu się w 1965 roku poprzedniego hełmu. W programie prac renowacyjnych zaproponowano odtworzenie hełmu wieńczącego wieżę kościelną z czasu przebudowy klasztoru przez Bażankę, w którym wieża stanowiła główny akcent kompozycyjny całej zabudowy barokowego założenia klasztornego w otaczającym go krajobrazie wzgórz jurajskich.