Św. Syard

 

 

 

14 listopada wspomnienie
Świętego Syarda
Opata Zakonu Premonstrateńskiego
 
 
ŚN_Siard.jpgŚwięty Syard, potomek zamożnego rodu szlacheckiego z Fryzji, żył w latach ok. 1150 - 1230. W młodości był wychowankiem szkoły prowadzonej przez Premonstratensów przy klasztorze zwanym Ogród Maryi na terenie dzisiejszej Holandii. Wstąpiwszy do tegoż klasztoru został następnie wybrany opatem dla wyjątkowych zalet ducha. Przez szczególne umiłowanie życia wewnętrznego, wierność regule zakonnej oraz nadzwyczajną pokorę poprzestawał w wymiarze doczesnym na tym co najkonieczniejsze stając się zarazem dla swej wspólnoty wspaniałym mistrzem życia zakonnego. Na wzór Świętego Norberta odznaczał się wielką dobrocią i miłosierdziem względem potrzebujących oraz darem jednania zwaśnionych.
 
W ikonografii atrybutami Świętego są: pastorał opacki, chleb, krzyż