Św. O. Norbert

 

 

 

_MG_5370-2.jpg

 


s. Teresa S. Krawczyk O.Praem.
 
Żył cały pochłonięty
Sakramentem Miłości
Jezus w Hostii zamknięty
Źródłem Jego świętości
 
Niepokalaną czcił
Kochał jakże serdecznie
Jej Tajemnicą żył
Niepojętą odwiecznie
 
Zbawieniem dusz przejęty
Kościół miłował szczerze
Nasz Ojciec Norbert – Święty
Wzór w miłości i wierze

 

 


 
Litania do Św. Ojca Norberta
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 
Ojcze z nieba Boże,                                    zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu, świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
 
Święta Maryjo,                                          módl się za nami
Patronko Zakonu Premonstrateńskiego,          

Święty Ojcze Norbercie                               módl się za nami
Wzorze prawdziwej pokuty
Głosicielu Słowa Bożego
Mężu modlitwy
Obrońco prawdy Bożej
Pogromco szatanów
Cudotwórco wielki
Wzorze doskonałości
Nauczycielu cnót zakonnych
Gorliwy czcicielu i obrońco Eucharystii
Filarze wolności Kościoła św.
Dobry pasterzu
Opiekunie sierot
Ojcze i opiekunie Zakonu Twego
Naśladowco Chrystusa
 
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
 
Od przestąpienia przykazań Twoich                wybaw nas Panie
Od niewierności ślubom złożonym
Od pokus szatańskich
Od pychy i smutku
Od zaślepienia własnej miłości
Od uporu własnego rozumu
Od ducha oziębłości
Od względów ludzkich
Od marnowania łask Twoich
Od nagłej i niespodziewanej śmierci
 
Przez zasługi i przyczynę św. Ojca Norberta
 
My grzeszni Ciebie Bożeprosimy                     wysłuchaj nas Panie
 
Abyś serca gorliwością o chwałę Twoją i zbawienie dusz ożywić raczył
Abyś nam ducha pokuty i pragnienie postępu doskonałości dać raczył
Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnażać raczył
Abyś do zachowania ślubów pomocy udzielić nam raczył
Abyś Kościół Twój św. rządzić i zachować raczył
Abyś Zakon Premonstrateński rozkrzewić i duchem pierwotnym ożywić raczył
Abyś umiłowanie krzyża, Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej Dziewicy pomnożyć w nas raczył
Abyś zgromadzenie nasze opieką otoczyć i łaską Twoją rządzić raczył
Abyś w życiu i przy śmierci miłościwym Ojcem nam być raczył
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
 
Kyrie eleison, Chryste eleison…
 
Módl się za nami Św. Ojcze Norbercie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Wzbudź Panie, prosimy, w Kościele Twoim ducha, w jakim Ci służył Św. O. Norbert, biskup Twój i wyznawca, abyśmy nim napełnieni uczyli się miłować co On miłował, a uczynkiem wypełniać, czego On nauczał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 

 
Pieśń do św. Norberta

1. Wspaniały Książę Premonstratu,
Ojcze i Wodzu białych rzesz.
Sługo Boskiego Majestatu,
łaskę i radość światu ślesz

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam,
wiary pochodnio w mrokach świeć
ufność gasnącą ożyw w nas
miłość najczystszą w sercach wznieć.

2. Zanim pojąłeś Słowa Mistrza,
błądziłeś tak, jak każdy z nas,
aż Jego miłość bezgraniczna
zjednała nawrócenia czas.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

3. Pan wezwał Ciebie z wielką mocą,
On sam podźwignął duszę twą,
chociaż szlachetną, ale słabą,
wiary uczynił pochodnią.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

4. Stałeś się dzielnym pokutnikiem,
mężem modlitwy, łowcą dusz,
Bożych Tajemnic powiernikiem,
wiary ostoją pośród burz.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

5. Sakrament Ciała i Krwi Pana
cudownym słońcem twoich dni,
w Jego promieniach rozkwitała
dusza twa, pięknem świętości.
 
Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…
 
6. Byłeś płomiennym apostołem,
broniłeś Prawdy godnej czci,
którą wielbiłeś kornym czołem, 
że w małej Hostii Bóg się skrył.

Refr.:       Ojcze Norbercie witaj nam…

7. Maryja darzy cię wybraniem,
jawi największą z Tajemnic,
że Nieskalanym jest Poczęciem
darem miłości bez granic.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…
 
7. Niepokalana, w swej czułości
zdobi cię szatą, której biel
symbolem Jej nieskalaności,
a tyś swe serce oddał Jej.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

8. Dla Niej zdobywasz dusz zastępy,
tak nowy zakon rodzi się,
co czci przez wieki białą szatą
Niepokalane Poczęcie.

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…

9. W otwartym Boku Zbawiciela
wielbisz początek Kościoła,
co w Sakramentach wciąż rozdziela
łaskę zbawienia dokoła

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…
 
10. Ucz nas miłować Kościół święty,
jak Ty obrońcą Jego być,
bo z Boku Pana On poczęty,
z Jego ostatniej kropli Krwi

Refr.: Ojcze Norbercie witaj nam…