Św Izfryd

 

 

 

 

16 czerwca wspomnienie
Św. Isfryda
Biskupa Premonstrateńskiego
 
 
sn_izfryd.jpgŚwięty Isfryd żył w XII wieku w Niemczech. Jako zakonnik premonstrateński a później biskup Ratzeburga wyróżniał się surową ascezą i pasterską gorliwością a zwłaszcza heroiczną wiernością Chrystusowej Prawdzie. W okresie sporu o inwestyturę, jaki przeciwko papieżowi Hadrianowi IV toczył cesarz niemiecki Fryderyk Barbarossa, po stronie papieża opowiedział się otwarcie książę Henryk zwany Lwem, przez co wszedł w konflikt z cesarzem, utracił swoje księstwa i został skazany na wygnanie. Osamotnionemu banicie przyszedł z wielką pomocą Isfryd, który odtąd doświadczał ze strony sług cesarza bolesnych prześladowań, pogróżek i napadów pozostając do końca nieugiętym. Zmarł 15 czerwca 1204 roku. Za wierną służbę Chrystusowej Owczarni Bóg nagrodził Isfryda licznymi cudami, zdziałanymi za jego wstawiennictwem wśród ludu.   
 
W ikonografii atrybutami Świętego są: ornat biskupi, księga