Św. Hermann-Józef

 

 

 

 

24 maja wspomnienie
Świętego Hermanna-Józefa
Kapłana Zakonu Premonstrateńskiego
 
 
_MG_5308.jpgŚwięty Hermann-Józef przyszedł na świat ok. roku 1150 w Kolonii w zubożałej rodzinie mieszczańskiej. Jako 12-letni chłopiec wstąpił do Klasztoru Premonstratensów w Steinfeld, gdzie odznaczał się wiernym zachowywaniem przepisów zakonnych, skromnością i czystością serca a także szczególną czcią i miłością do Matki Bożej, na której cześć układał utwory liryczne. Znane są podania o Jego rozmowach z Matką Bożą, która pewnego razu przyjęła od niego jabłko ofiarowane z prostotą serca, innym zaś razem – gdy Hermann skarżył się na zbyt małą ilość czasu na modlitwę – pouczyła Go, że nie ma dla Niego świętszego obowiązku, niż pełna miłości służba współbraciom.
Udziałem Hermanna były doświadczenia mistyczne, także mistyczne zaślubiny z Matką Bożą, przez co uzyskał drugie imię „Józef”.
 
Zmarł 7 kwietnia 1241 roku w Hoven. Kult Świętego osiągnął swój szczyt w okresie romantyzmu.
 
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako klęczący przed Matką Bożą, z Dzieciątkiem Jezus, z lilią, z jabłkiem.

_MG_7932.jpg

ŚN_Hermannus.jpgŚN_Hermannus_jabłuszko.jpg

Święty Hermann-Józef, Prezbiter Zakonu Premonstrateńskiego