Św. Gotfryd

 

 

 

 

14 stycznia wspomnienie
Świętego Gotfryda,
Zakonnika Premonstrateńskiego
 
 
 
Święty Gotfryd z Cappenberg (* ok. 1096, † 13.1. 1127) był potomkiem jednego z najbardziej znaczących niemieckich rodów możnowładczych.
 
Gdy w roku 1121 Gotfryd spotkał Świętego Norberta, przykład wyrzeczenia oraz moc słowa Świętego Zakonodawcy tak bardzo poruszyły jego serce, iż porzuciwszy światowy przepych zamienił swój zamek na klasztor. Nie zważając na ostry sprzeciw swego teścia, ofiarował jeszcze w tym samym roku Św. Norbertowi także wszystkie swe dobra ziemskie pod budowę wielu męskich i żeńskich klasztorów premonstrateńskich. Wkrótce wraz ze swym bratem Ottonem wstąpił do Zakonu Norbertańskiego a w ślad za nim habit zakonny przyjęły także jego małżonka ze swymi dwiema siostrami.
 
W ikonografii atrybutami Świętego są m.in.: model kościoła, korona, trupia czaszka

 

_MG_5311.jpg

Święty Gotfryd, zakonnik premonstrateński. Fresk sklepienny świątyni klasztornej w Imbramowicach.

 

ŚN_Godfryd.jpgŚN_Godfryd_2.jpg

Święty Gotfryd, Zakonnik premonstrateński.