Remont i przebudowa zabytkowego spichlerza na cele kulturowe wraz z rewitalizacją klasztornego dziedzińca

 

 

IMG_0175.jpg

    Projekt realizowany w latach 2011-2013, dotowany z „Funduszy Europejskich w Małopolsce” w ramach MRPO 3.2 A, łączy w sobie dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest ochrona zagrożonego katastrofą budowlaną zabytku stanowiącego integralną część późnobarokowego założenia urbanistycznego zespołu klasztornego oraz rewitalizacja jego otoczenia. Drugim jest efektywne spożytkowanie rewaloryzowanego zabytku w duchu wielowiekowej tradycji edukacyjnej a przede wszystkim nowej misji tutejszego klasztoru jako niedawno ustanowionego Sanktuarium Męki Pańskiej. Naszą budowlę otworzymy tak dla pielgrzymów i rekolektantów kwaterujących się w pobliskim domu rekolekcyjnym jak i dla lokalnej społeczności zainteresowanych, zwłaszcza dzieci i młodzieży w celu krzewienia duchowości i kultury chrześcijańskiej.

 

opinia_dla_ss.pdfOpinia prof. T. Węcławowicza o wartościach historyczno-architektonicznych zabytkowego spichlerza w Zespole Klasztornym Sióstr Norbertanek w Imbramowicach