Pan Jezus Cierpiący

 

 

pjc_1.jpg

 

Modlitwa do Pana Jezusa Cierpiącego
Imbramowickiego

(do prywatnego odmawiania)
 
O, najukochańszy mój Jezu, ubiczowany dla mnie,
poraniony cierniami, okrwawiony i umęczony,
błagam Cię pokornie, wysłuchaj mojej prośby…,
którą przed Twym wizerunkiem Ci polecam.
Szczególnie przez Ranę Twego Boku okaż mi Jezu miłosierdzie,
abym Cię mógł/a jeszcze więcej wielbić i kochać
oraz dziękować Ci przez wszystkie dni życia mego. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
 
 
 
Modlitwa do Rany Boku Chrystusowego
(do prywatnego odmawiania)
 
Panie Jezu, Boski Zbawicielu,
któryś nas grzesznych ludzi krwią swoją odkupił,
dziękujemy Ci za najdroższą Ranę Boku Twego,
przez którą dałeś, z miłości ku nam, zranić Serce swoje.
Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona Rana Boku Twego,
z której wypłynęła krew i woda na obmycie nas z grzechów.
Panie Jezu cierpiący, przez Ranę Boku Twego udziel nam łaski,
o którą Cię z ufnością błagamy.
Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu
stawiali miłość ku Tobie a nie troskę o rzeczy doczesne.
Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi Sakramentami,
abyśmy szczęśliwie przeszli do wieczności,
gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

 

Najświętsza Rano Serca Cierpiącego Zbawiciela
Rano Miłości
Niewyczerpany Zdroju Miłosierdzia dla nas
Pozdrawiam Cię
Uwielbiam Cię
Kocham Cię.
 
Oczyść mnie z moich nieprawości i grzechów
Wskaż mi drogę mojego zbawienia
Pociągnij mnie do Cierpiącego Zbawiciela
Abym mógł cieszyć się wiarą nadzieją i miłością
By Jezus stał się dla mnie jedyną drogą, prawdą i życiem
By moje zranione serce zjednoczyło się w jedno
Z Miłosiernym Sercem Jezusa
W czasie obecnym i przyszłym
I przez całą wieczność. Amen.
 
Ks. Mariusz Bernyś

 

Litania do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa