Niepokalana

 

 

_MG_5360.jpg

 

 

Bądź pozdrowiona Dziewico tryumfująca,
z przejrzenia Ducha Świętego
niedotkniona grzechem pierwszych rodziców!
 
Św. O. Norbert, XII w.
 
 
 
Niepokalana w gwiazd gronie
Pięknością Stwórcę zachwyca
Jak w lilii kielichu – w swym łonie
Zbawcę nam daje Dziewica
 
Gdy poprzez wieki nieznana
Wzniosłością swą niepojęta
Zabłysła Niepokalana
W sercu Świętego Norberta
 
Z największych Tajemnic Mu dana
Dziedzictwem zakonu się staje
O dzięki Niepokalana
Za Premonstratu wybranie.
 
s. Teresa S. Krawczyk O.Praem.