Dom rekolekcyjny

 

Dom rekolekcyjny, który w najbliższej przyszłości zamierzamy oddać do użytku rekolektantów i pielgrzymów odwiedzających nasze Sanktuarium to zabytkowy,  osiemnastowieczny budynek byłej szkoły klasztornej, nad którym od roku 1996 trwają generalne prace remontowe i przystosowawcze do celów sakralno-mieszkalnych. Dom nadaje się głównie na rekolekcje zamknięte dla dorosłych. Posiada 20 pokoi: jedno-, dwu- i wieloosobowych wyposażonych w łazienki a także kuchnię, refektarz, kaplicę i salę konferencyjną. Mamy nadzieję ponadto, że do lata 2013 roku zdołamy przy udziale „Funduszy Europejskich w Małopolsce” oraz wspaniałomyślnym wsparciu dobrowolnych darczyńców pomyślnie przeprowadzić i ukończyć prace nad sąsiednim budynkiem zabytkowego spichlerza (wraz z otoczeniem), który ma być otwarty dla użytku kwaterujących się tu pielgrzymów i rekolektantów w funkcji uzupełniającej, m.in. dla celów kulturowo-rekreacyjnych.
 
Pragniemy, aby dom rekolekcyjny, który od kilkunastu lat przygotowujemy wielkim nakładem wysiłków finansowo-organizacyjnych naszego zakonu, dobrowolnych darczyńców i wolontariuszy a także dotacji urzędowych, został jak najszybciej oddany do dyspozycji i pożytku wszystkich naszych Sióstr i Braci, którzy żyjąc wśród zgiełku świata pragnęliby spędzić choć trochę czasu w zaciszu klasztornego Sanktuarium, gdzie bije dla nich najczulsze Serce Cierpiącego Zbawiciela, zawsze pragnące nieść pociechę i pomoc w rozlicznych problemach życia.
 
Termin otwarcia domu nie jest jeszcze ustalony i zależy od czasu wyposażenia wnętrza kaplicy z zakrystią, na co obecnie zbierane są fundusze.
 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nasze zbożne dzieło stokrotnie dziękujemy staropolskim Bóg zapłać i modlitwą.