Maria Dębowska

 

Kształcenie dziewcząt w klasztorze norbertanek w Imbramowicach w XVIII wieku

Walka o przetrwanie.
Klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach w okresie zaborów