Budynek byłej szkoły klasztornej

 

 

szkola.jpg

    Przedmiotem projektu był remont kapitalny zabytkowego budynku byłej szkoły klasztornej z 2 poł. XVIII w. wraz z adaptacją na cele mieszkalno-sakralne przyszłego domu rekolekcyjnego i pielgrzymkowego. Ze względu na stan wielkiego zrujnowania i zagrożenia technicznego, w jakim odzyskałyśmy zabytkowy budynek po kilku dziesięcioleciach okresu PRL`u, musiał on zostać poddany generalnym działaniom remontowo-adaptacyjnym obejmującym pełny zakres prac budowlano-konserwatorskich wraz ze wzmocnieniami technicznymi jego konstrukcji oraz pełne wyposażenie w nowe sieci instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Duża trudność w pozyskiwaniu niezbędnych do tego celu środków finansowych spowodowała, iż rewaloryzacja budowli rozciągnęła się na okres 14 lat (1996-2009).
 
    Efektem systematycznego wsparcia wielkodusznych darczyńców – głównie Ojców Norbertanów a także 4 dotacji ze środków publicznych mamy już za sobą etap prac budowlano-konserwatorskich jak i wyposażenie większości wnętrz. Przed nami stoi jeszcze wyposażenie ostatniego a zarazem kosztownego wnętrza: kaplicy wraz z zakrystią, na co obecnie zbieramy fundusze.
 
 
 
Wykaz prac wykonanych przy zabytku w latach 1996-2010:
 
Nowa konstrukcja dachu wraz z pokryciem blachą cynkową i założeniem okien połaciowych dla przyszłej adaptacji poddasza.
Nowe stropy żelbetowe
Remont i konserwacja zabytkowych, drewnianych stropów belkowych (realizowano przy udziale finansów publicznych - 1998 r. – Małopolski Urząd Wojewódzki)
Remont fundamentów wraz z osuszeniem i założeniem izolacji pionowej
Odgrzybianie i dezynfekcja wnętrza budynku
Osuszenie i odwodnienie ścian
Remont popękanych ścian, nadproży okiennych i drzwiowych
Nowe podłoże i posadzki
Nowe ścianki działowe
Nowa klatka schodowa żelbetowa parter – piętro – poddasze
Zewnętrzna instalacja zasilania elektrycznego (kable) i instalacja elektryczna wewnętrzna
Instalacje telefoniczna, odgromowa, przeciwpożarowa (oddymianie)
Instalacja wodociągowa i sanitarno-kanalizacyjna, odprowadzenie wód deszczowych i ścieków bytowych, oczyszczalnia ścieków
Nowe przewody kominowe i wentylacyjne z wyprowadzeniem czterech kominów ponad dach
Instalacja centralnego ogrzewania, remont i adaptacja piwnicy na kotłownię wraz z dobudową bunkra na zbiornik z olejem
Wykonanie i wmontowanie kompletu nowych okien i drzwi
Tynki wewnętrzne
Konserwacja rozległego malowidła ściennego w refektarzu przedstawiającego Św. Józefa z Dzieciątkiem w otoczeniu dzieci i ich norbertańskich opiekunów
Wykańczanie, umeblowanie i wyposażenie wnętrz
Remont konserwatorsko-budowlany elewacji budynku (realizowano przy udziale finansów publicznych -2008 r. – Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Konserwacja malowidła ściennego Św. Józef z Dzieciątkiem w otoczeniu sióstr norbertanek i ojców norbertanów (realizowano przy udziale finansów publicznych - 2009 r. – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków)
 

 
 
    Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali nasze dotychczasowe wysiłki zmierzające do uratowania zabytku oraz otwarcia go dla duchowego pożytku wiernych i większej chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa składamy najserdeczniejsze Bóg zapłać, poparte modlitwą przed łaskami słynącym Obrazem Cierpiącego Zbawiciela.

 

szkola_old_2.jpg

Wskutek degradującego użytkowania zabytku, także do celów hodowlanych, nastąpiło daleko idące zniszczenie i skażenie wnętrz.

 

budynek_wnetrze2.jpg

 

budynek_okienko.jpg

Skażone podłoże należało usunąć do ok. 80 cm poniżej poziomu zero.

 

budynek_stropy.jpg

XVIII-wieczne stropy belkowe w dużej mierze spękane, zbutwiałe, naruszone działalnością grzybów i drewnojadów.

 

budynek_elewacja.jpg

Fragment zniszczonej elewacji

 

budynek_wymiana_dachu.jpg

Budynek w trakcie wymiany poszycia i więźby dachowej

 

budynek_izolacja.jpg

Remont fundamentów wraz z osuszeniem i założeniem izolacji pionowej

 

refektarz.jpg

Wyremontowane wnętrze. W głębi widoczny fresk Św. Józefa po konserwacji ze środków WUOZ w 2009 r.

 

_MG_0649.jpg

Fragment oryginalnego stropu (XVIII w.) z inicjałami Ksieni Miroszewskiej – po konserwacji ze środków MUW (1998 r.)

 

szkoła_po_konserwacji_na_zewnątrz.JPG

Wyremontowany budynek byłej szkoły od strony frontowej