Bł. Jakub Kern

 

 

 

19 października wspomnienie
Błogosławionego Jakuba Kerna,
Kapłana Zakonu Premonstrateńskiego
 
ŚN_Jakub_Kern.jpgBłogosławiony Jakub Kern urodził się 11 kwietnia 1897 r. w Wiedniu otrzymując na chrzcie św. imiona Franciszek Aleksander. W wieku 14 lat złożył ślub czystości. Podczas I wojny światowej odniósł ciężką ranę, która sprawiła, że jego krótkie życie ziemskie  stało się — jak sam mawiał — Kalwarią. 20 października 1920 r. rozpoczął nowicjat w zakonie premonstratensów w opactwie Geras w Dolnej Austrii pragnąc ofiarować swe życie jako zadośćuczynienie za odstępstwo ojca Izydora Zahradnika z opactwa premonstratensów w Strahowie, założyciela Czeskiego Kościoła Narodowego. Przyjął zakonne imię Jakub. W roku 1922 otrzymał święcenia kapłańskie, lecz posługę duszpasterską musiał wkrótce przerwać ze względu na postępującą chorobę. Zmarł 20 października 1924 r. 21 czerwca 1998 roku papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych.