Bł. Hugo

 

 

 

 

10 lutego święto
Błogosławionego Hugona von Fosses
I Opata Premonstrateńskiego

 

ŚN_Hugo.jpgBłogosławiony Hugo von Fosses [Fos], z pochodzenia Belg, urodził się ok. 1093 roku. W niedługim czasie po przyjęciu święceń kapłańskich ofiarowano mu godność biskupa Chartres [Szartre], której nie przyjął. Pociągnięty przykładem pokory i wyrzeczenia Świętego O. Norberta przyłączył się do grona Jego towarzyszy i stał się Jego najbliższym pomocnikiem w tworzeniu pierwszej wspólnoty norbertańskiej w Premontre. Odznaczał się głęboką pokorą oraz nadzwyczajnym miłosierdziem wobec bliźnich. Po objęciu stolicy arcybiskupiej w Magdeburgu Święty Norbert powierzył Jego rządom Opactwo w Premontre a po śmierci Zakonodawcy Błogosławiony Hugo został także Generałem Zakonu oraz znaczącym kontynuatorem nowo powstałego Dzieła. Wywarł wielki wpływ na duchowość i organizację kształtującej się Wspólnoty Premonstrateńskiej. Za Jego rządów powstało 120 klasztorów. Przez 38 lat był Ojcem i gwarantem jedności Zakonu. Zmarł 10 lutego 1164.

W ikonografii atrybutami Błogosławionego są: model kościoła, pastorał opacki, kielich.