Aktualności

Nasz Niebiański Patron

2011-10-22 15:40:53

 października – dzień radosnego wspomnienia liturgicznego, którym Kościół będzie odtąd rokrocznie czcił Błogosławionego Jana Pawła II zbiega się z Uroczystością Rocznicy Poświęcenia Kościoła Klasztornego Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. Czy to przypadek?


Nie. Fakt ten odczytujemy w świetle wiary jako kolejny wymowny znak Nieba, że to sam Duch Święty pragnie w ostatnim czasie prowadzić naszą imbramowicką wspólnotę w sposób szczególny w duchowym nurcie Wielkiego Papieża. Miłość i wierne oddanie naszego Założyciela, Św. O. Norberta względem Stolicy Świętej – o czym w dniu 7 października 1985 r. wspominał Bł. Jan Paweł II w przemówieniu skierowanym do Zakonu Premonstrateńskiego, a czego zakorzenienie w duchowości i tradycji norbertańskiej znalazło swój wyraz także w ośmiowiekowym Patronacie Świętych Apostołów nad tutejszą świątynią klasztorną – przeżywamy dziś poprzez gorące osobiste i wspólnotowe nabożeństwo do nowego Błogosławionego Papieża. Do modlitw obowiązkowych, które wyznaczają główny rytm dnia i miesiąca dołączyło m.in. Nabożeństwo Fatimskie w pierwsze soboty miesiąca, Litania do Bł. Jana Pawła II każdego drugiego dnia miesiąca a przede wszystkim codzienne Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które tak bardzo ukochał i rozpowszechnił na cały świat Papież – Polak. Dzięki Bożej Opatrzności i hojności pobożnych Darczyńców wystawiłyśmy w ostatnich latach dwa pomniki papieskie – w kościele i ogrodzie klauzurowym. Ponadto jedno z pomieszczeń klasztornych przeznaczyłyśmy na mini-muzeum do użytku wewnątrzwspólnotowego, gdzie gromadzimy wszelkie pamiątki związane z sylwetką Bł. Jana Pawła II. Należą do nich liczne książki, albumy, obrazy, plakaty, znaczki i widokówki pogrupowane chronologicznie od Wadowic do Grot Watykańskich i dalej oraz tematycznie np. Modlitwa Papieża, Papież i Dzieci, Uśmiech Papieża itd… Oprócz materiałów tekstowo-graficznych i audiowizualnych posiadamy także kolekcję najróżniejszych przedmiotów, takich jak figurki, medaliony, dzbanuszki, kobierce, chorągiewki, długopisy i wiele innych.

 

Spotkanie_w_Kielcach.jpg

IV pielgrzymka Bł. Jana Pawła II do Ojczyzny, Kielce. Przekazanie darów od sióstr klauzurowych diecezji kieleckiej. Pierwsza od lewej: siostra Jadwiga E. Negro z Imbramowic.

 

Wśród fotografii szczególnie cenną pamiątkę stanowią zdjęcia uwieczniające ofiarowanie darów, które (podczas IV pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny) przekazała Jego Świątobliwości w Kielcach siostra Jadwiga E. Negro (wraz z dwiema innymi przedstawicielkami wspólnot klauzurowych diecezji kieleckiej) oraz niezapomniane spotkanie w Kościele Mariackim w Krakowie w roku 1979, które stało się udziałem dużej części siostr.

 

jp2_2.jpg

Spotkanie w Kościele Mariackim, Kraków 1979 r., Patrząc od str. prawej w I szeregu: ś.p. s. Monika, s. Teresa, w białych welonach: s. Bernadeta i s. Wiktoria, następnie m. Antonia, obecna przeorysza, na II planie pierwsza od prawej ś.p. m. Teresa

 

jp2_3.jpg

Spotkanie w Kościele Mariackim, Kraków 1979 r., Dłoń Bł. Jana Pawła II całują imbramowickie nowicjuszki: s. Wiktoria i s. Bernadeta, kolejna w szeregu oczekuje s. Teresa i ś.p. s. Monika, na II planie: s. Józefa (w białym welonie) i ś.p. s. Norberta (w okularach)

 

Kiedy szłyśmy na spotkanie z Bł. Janem Pawłem II do Kościoła Mariackiego – wspomina Matka Antonia I. Zaczyńska, przeorysza – poinformowano nas, że siostry klauzurowe mogą wejść do świątyni bocznymi drzwiami, bliżej prezbiterium. My jednak nie tłoczyłyśmy się do przodu, ale zajęłyśmy miejsce w tylnej części kościoła. Nie liczyłyśmy na dobrą widoczność ani tym bardziej na bezpośredni kontakt z Papieżem. Jakież było jednak nasze zdumienie i radość, gdy właśnie w tylnych drzwiach niespodziewanie pojawił się Ojciec Święty! Wyciągnęłam nieśmiało rękę, a Papież dobrotliwie podał mi swą dłoń zatrzymując wzrok na naszej imbramowickiej gromadce. Następnie zwrócił się z pytaniem do s. Teresy S. Krawczyk – Jakie wy jesteście? Nasze siostry korzystając z tej szczególnej chwili pomagały sobie nawzajem dotknąć dłoń i ucałować pierścień Jego Świątobliwości. Po króciutkiej rozmowie z s. Teresą Ojciec Święty został gęsto otoczony przez grupę towarzyszących Mu osób i śpiesznie przeprowadzony do zakrystii, tak, iż już żadna inna grupa sióstr nie miała możliwości dostępu do Niego. W podobnych warunkach opuszczał świątynię po skończonych uroczystościach… Poczułyśmy się wtedy niezmiernie wyróżnione i zachowałyśmy to szczególne wydarzenie żywo w serdecznej pamięci! 
 
Wysoko ceniąc pamięć, duchową więź i nabożeństwo do Bł. Jana Pawła II dziękujemy wszystkim darczyńcom, zwłaszcza wielce szczodrobliwym i wspaniałomyślnym Państwu Annie i Zbigniewowi Liszkom z Opola, którzy przekazali nam w darze bogatą kolekcję ksiąg i dewocjonaliów, w tym wielotomowe serie o tematyce związanej z Bł. Janem Pawłem II: Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, Jan Paweł Wielki. Pielgrzym po świecie, Dzieła Jana Pawła II i inne. Część z nich można zobaczyć w galerii, którą przygotowaliśmy poniżej: 

 

IMG_6493.jpg

IMG_6507.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6511.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6513.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót